Predaj kožených výrobkov  ED-LEATHER  Keď kvalitné a na dlho, tak kožené. 

KONTAKTY

ED-LEATHER
II. Kolónia 59
03608 MARTIN
tel: +421 910 486121
napíšte nám
IČO: 44 200 439
DIČ: 1046768151

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena 22,90 € (689,89 Sk)
imgempty do košíka:
cena 21,60 € (650,72 Sk)
imgempty do košíka:
cena 19,90 € (599,51 Sk)
imgempty do košíka:

ANKETA


OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

 

OBJEDNÁVKA
Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje odoslanie elektronickej objednávky a následné potvrdenie objednávky nami. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Bezpečnosť osobných údajov na internete je veľmi diskutovanou témou. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje vedieť. Všetky informácie o Vašej osobe však budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému. Ako zákazník (fyzická osoba) musíte uviesť nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Úplnú poštovú adresu a telefonický kontakt
 • Adresu elektronickej pošty


Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako nakupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli v poriadku doručiť objednaný tovar. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v objednávke, môžete uviesť aj adresu doručenia (napr. keď posielate darček).

Kupujúci svojou objednávkou alebo registráciou súhlasí so spracovaním ním uvedených osobných údajov pre potreby realizácie objednávky v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Predajca sa zaväzuje, že zverené osobné údaje bez súhlasu majiteľa neposkytne tretej osobe. Predajca je povinný na požiadanie zákazníka kedykoľvek vymazať jeho údaje z databázy.

ZÁSADY:
Na zásielkový predaj predaj cez internetový obchod, realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky, a toanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Cena výrobku dohodnutá obidvoma stranami stanovuje nasledovne.

V prípade veľkých zákazok objednávateľ súhlasí so zložením zálohy na materiál, prácu a to vo výši 35% dohodnutej ceny výrobku. Objednávateľ je týmto oboznámený, že výsledná cena sa môže od dohodnuté ceny mierne líšiť, a to v rozsahu maximálne 25% dohodnutej ceny oboma smermi. 

Výrobca sa zaväzuje dodržať požiadavky objednávateľa a vyrobiť dielo najneskôr do 1 mesiaca od dátumu objednávky(ak objednávka nepresiahne 1000,- €. Pri zhotovení malej zákazky do piatich pracovných dní si výrobca vyhradzuje právo navýšiť cenu o 20%.

Objednávateľ môže zaplatiť týmito spôsobmi:
1. Osobne v hotovosti.
2. Platba na dobierku - poštovné a balné podľa celkovej sumy objednaného tovaru
3. Platba prevodon na učet vopred

Poštovné a balné na dobierku na Slovensko:

 • Slovenská pošta 3,30 € (dobierka do 99,- €)
 • Slovenská pošta 5,20 € (dobierka od 99 do 200,- €)

Pri objednávke nad 200€ poštovné a balné hradí ED-Leather.

Poštovné pri platbe vopred na účet

 • Slovenská pošta 2,- € (balíček do 99,- € )
 • Slovenská pošta 2,80 € (balíček od 99 do 200,- € )


Poštovné a balné pre ČR:

Poštovné a balné na dobierku do Čiech:

 • Slovenská pošta 9,- €, pri objednávke do 150,- €
 • Slovenská pošta 12,- € pri objednávke nad 150,- €

Ak suma tovaru presiahne 500 €, poštovné a balné pri "Dobierke do Českej republiky" je zdarma.Objednávateľ sa zaväzuje výrobok prevziať do 10 dní od dátumu oznámenia, že objednávka je hotová. Po tejto dobe popadá záloha a zákazník zaplatí plnú cenu výrobku, alebo bude výrobok v prípadne zájmu predaný inej osobe.

Záruka na výrobok je zo zákona 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené bežným užívaním, poškriabaním, porezaním či popraskaním kože v dôsledku nedostatočnej starostlivosti, o ktorej bol objednávateľ podrobne informovaný. Záruka zaniká, vtedy ak je výrobok používaný inak, než k akému využitiu je určený.

V súlade s ustanovením §7 odst. 1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť v listinnej podobe alebo prostredníctvom e-mailu zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu na požiadanie poskytne predávajúci. Vrátený tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom neporušenom obale. Ak tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný tak náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Po prijatí tovaru má predávajúci povinnosť do 14 dní zaslať dohodnutým spôsobom peniaze kupujúcemu. Ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, používaný a v stave, ktorý neodpovedá stavu v ktorom bol predávajúcim odoslaný je predávajúci oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

14-dňová lehota sa neuplatňuje na:

 • letenky a lístky na vlak, ani na vstupenky na koncert a hotelové rezervácie na konkrétne dátumy,

 • kúpu jedla a nápojov (v prípade pravidelných dodávok, napr. z mliekarne),

 • tovar vyrobený na objednávku, podľa zadaných rozmerov, prípadne náčrtu, predlohy, alebo jasne personalizovaný tovar,

 • zapečatené nosiče údajov, ako sú DVD, ktoré ste otvorili pri ich prevzatí.
MWViNDY2NW